Privacyverklaring


Drentse Honden krijgt middels de zorg voor uw hond ook toegang tot uw privéleven. Letterlijk door sleutels van uw huis in geval van de diensten van de hondenuitlaatservice. Maar ook figuurlijk omdat we diverse persoonsgegevens verwerken van u. Vertrouwen is daarbij een randvoorwaarde. Daarom vertellen wij in deze privacyverklaring op welke manier wij met uw gegevens omgaan.

Drentse Honden verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij vinden het belangrijk om het contact met u eenvoudig en transparant te laten verlopen. Maar wij willen (en moeten) er ook voor zorgen dat niemand anders uw gegevens in handen krijgt. Dit doen we door onze computer te beschermen, door uw gegevens nooit te delen of te verkopen en uiteraard door de wet en al uw rechten te respecteren.

Wij leggen gegevens van u en uw hond vast zoals aangegeven in artikel 13 van het Vrijstellingsbesluit Wbp. Drentse Honden heeft om die reden geen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemaakt. De reden dat wij uw gegevens verwerken, heeft te maken met dat wij deze gebruiken voor een offerte aan u, uitvoering van het contract met u, klanttevredenheidsonderzoek, omdat u ons akkoord hebt gegeven of omdat het vanuit de wet verplicht is. Wij verwerken op dit moment de volgende gegevens: naam, geslacht, geboortedatum, contact- en communicatiegegevens, bankrekeningnummer, uw Drentse Honden klantnummer en gegevens die nodig zijn voor facturering. Bijzonderen gegevens over uw gezondheid verwerken wij alleen als het relevant is voor de lessen en u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Wij verstrekken alleen gegevens aan derden als dit wettelijk verplicht is. Drentse Honden gebruikt cookies om de bezoeken aan onze website te analyseren. Mocht u dit niet willen, kunt uw dat in uw browser uitzetten.

U heeft altijd recht om te weten hoe in onze administratie bent verwerkt. Deze gegevens kunt u ook wijzigen en laten verwijderen (tenzij de wet dit tegen gaat).

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy? Laat ons dit dan weten, mondeling of door een mail te sturen.

Emmen, november 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.


reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.